Ku przestrodze


                          Poniżej zamieściliśmy niektóre przykładowe zdjęcia aby uzmysłowić Państwu , że tanio nie oznacza często dobrze.Odnosi się to co do zakupowanych materiałów jak i wykonywanych prac.......